ഇരിങ്ങോള്‍ കാവ് : എഴുന്നള്ളപ്പ്

ഇരിങ്ങോള്‍ കാവ് : എഴുന്നള്ളപ്പ്

  എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആനകള്‍ എല്ലാം പിടിയാനകള്‍ ആണ്. ഭഗവതി ആണ് പ്രതിഷ്ഠ. സ്ഥലം ഇരിങ്ങോള്‍ , പെരുമ്പാവൂര്‍ അടുത്ത്.

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ നിന്നും 35 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെ ആണ് ഇരിങ്ങോള്‍ കാവ്. കേരളത്തില്‍ പട്ടണത്തിനു നടുവിലായി ഇത്രയും കാടുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ലത്രെ. അതായത് ഒരു വലിയ കാടിന് നടുവിലാണ് ഈ കാവ്. ദേവസ്വത്തിന് സ്വന്തമായി ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു, ലക്ഷ്മികുട്ടി. രണ്ടോ മൂന്നോ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് അത് ചരിഞ്ഞു. E -4 elephant എന്ന പ്രോഗ്രാമില്‍ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണു എന്റെ ഓര്മ. മീനപൂരം ആണ് വലിയ വിളക്ക്.

( Vinod Marar)free joomla templatesjoomla templates
2024  Aswadanam.com   globbers joomla template